ผู้กำกับฯ นัดหมายกับลูกเสือ ก่อนเดินทางไกล

ลูกเสือร่วมกิจกรรมอำพรางตัว ก่อนออกเดินทาง

ลูกเสือ และเนตรนารี ลอดซุ้มเสือก่อนเดินทางไกล

ลูกเสือ เข้ารับการรายงานตัวก่อนรับการฝึกตามฐาน

ผู้กำกับฯ สอนผูกเงื่อนต่างๆ ตามฐาน

ลูกเสือ เข้ารับการรายงานตัวก่อนรับการฝึกตามฐาน

ลูกเสือ ประกอบอาหารระหว่างเดินทางไกล

ลูกเสือ ประกอบอาหารระหว่างเดินทางไกล