โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
แสดงความยินดีกับ ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ร่วมการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา (A-Math 2022)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตภกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว (รอง ผอ.สพม.แพร่)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวัลลภ เอี่ยมมะ (รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
To be number one อำเภอบ้านตาก
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวลำภู จันทร์พรม และนางสาวนงค์นุช ระมั่ง
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองขั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับนายชัยยันต์ ปินนวล
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.ตาก
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.สุทินธ์ คำน่าน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65