โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ส่งงานนักเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ปี 2565 (ม.3)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม.3/2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,16:27   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ส่งงานนักเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ปี 2565 (ม.2)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.2/1 และ ม.2/2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,16:15   อ่าน 241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ส่งงานนักเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ปี 2565 (ม.6)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.6/1 และ ม.6/2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,15:30   อ่าน 364 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ส่งงานนักเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ปี 2565 (ม.4)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,14:46   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ส่งงานนักเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ปี 2565 (ม.5)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.5/2
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,14:42   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ส่งงานนักเรียน รายวิชา การงานอาชีพ ปี 2565 (ม.1)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.1/1 และ ม.1/2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,15:11   อ่าน 378 ครั้ง